KONSULTACJA DIETETYCZNA

Celem konsultacji jest dobranie indywidualnego programu żywieniowego dla pacjenta tak, aby zmienić jego nawyki żywieniowe, poprawić zdrowie, samopoczucie i wygląd, jednocześnie zapobiegając przewlekłym chorobom.

WIZYTA KONTROLNA

30-minutowa wizyta kontrolna obejmuje m.in. kontrolną analizę składu ciała, pomiary antropometryczne oraz szczegółowe omówienie planu żywieniowego i wprowadzenie ewentualnych zmian.

ANALIZA SKŁADU CIAŁA

Przeprowadzana jest na profesjonalnym analizatorze firmy Tanita z wydrukiem wyników które pokazują m.in.: masę ciała, BMI, objętość wody w organizmie.

Przygotowania do pierwszej wizyty

Przed pomiarem BIA należy poinformować o rozruszniku serca, ciąży oraz menstruacji.

Wywiad zdrowotny
Omówienie ogólnego stanu zdrowia fizycznego i psychicznego Pacjenta.

Wywiad żywieniowy
Omówienie podstawowych nawyków żywieniowych oraz przeanalizowanie
Analiza wyników badań laboratoryjnych
Omówienie wyników badań i ich interpretacja pod kątem wpływu na dietę.

Analiza składu ciała
Przeprowadzana jest na profesjonalnym analizatorze firmy Inbody z wydrukiem wyników które pokazują m.in.: masę ciała, objętość wody w organizmie, zawartość tkanki tłuszczowej, masę mięśniową, BMI itd.


Pomiary atropometryczne
 Dotyczą pomiaru masy ciała i obwodów.
Badanie BIA
Analiza składu ciała metodą bioimpedancji elektrycznej.
Omówienie wyników badań
Analiza przeprowadzonych pomiarów i wywiadów.
Ustalenie działania
Planowanie dalszych kroków w celu poprawy stanu zdrowia i sylwetki oraz planowanie wizyt kontrolnych.
Przy pierwszej wizycie warto przedstawić aktualne badania biochemiczne krwi (nawet w przypadku diet on-line) – morfologia, lipidogram, glukoza na czczo, insulina na czczo, próby wątrobowe (ASPAT, ALAT) Podczas wizyty przeprowadzam badanie BIA w tym celu dobrze jest: nie ćwiczyć intensywnie 12h przed wizytą, nie spożywać alkoholu 12h przed wizytą, około 3h przed badaniem powstrzymać się od jedzenia.